klart.se

Stöd föreningen genom att handla hos våra sponsorer

Alfta är idag en del av Ovanåkers kommun i Hälsingland.

Den första kyrkan byggdes troligen på 1100-talet och år 1312 nämns för första gången en kyrkoherde Johannes i  ett testamente. Tätorten Alftas betydelse framgår av att  där har det t ex funnits en tingsrätt. På en karta som  trycktes i Tyskland 1536 är Alfta och Tuna de enda  angivna orterna i nuvarande Hälsingland.

I Ovanåkers kommun är det idag Edsbyn som är den  större tätorten men så har det inte alltid varit. Långa  resvägar till gudstjänsterna gjorde att bönderna i Edsbyn  under 1500-talet önskade att få bygga ett eget kapell. Kyrkoherden i Alfta försökte förhindra detta, men  1621-1622 uppfördes det första kapellet i Ovanåker – lite  närmare Alfta än edsbybönderna ville. Efter några år anställdes egen präst och år 1639 medgav  drottning Christina frigörelse från Alfta och bildande av  egen socken.

Den 1 januari 1974 slogs Alfta kommun ihop med Bollnäs  kommun, men bara tre år senare, den 1 januari 1977,  bröts Alfta kommun ut och slogs istället ihop med  Ovanåkers kommun, vilket innebär att nuvarande Ovanåkers kommun omfattar i stort sett samma areal som den ursprungliga Alfta socken.
Alfta och Ovanåkers församlingar som varit två kyrkliga församlingar sedan 1600-talet bildade från 1 januari 2012 en församling med namnet Alfta-Ovanåkers församling. Cirkeln är sluten.

Hälsingegård Löka ligger belägen längs Stora Hälsingegårdars väg och är ett naturligt stopp längs vägen. Gårdarna Pallars och Jon-Lars ligger också belägna längs samma väg och de är två av sju hälsingegårdar som sedan 2012 är listade som världsarv av Unesco.

Genom att du besöker våra sponsorer i annonserna på denna sida stöder du verksamheten i vår förening.

Du hittar mer information på vår webbsida: www.alftahembygdsforening.se